Dominik Holtán

Dominik Holtán

Dominik Holtán urodził się 23 września 2018 r. w 40. tygodniu ciąży z wagą 3000 g, 50 cm długości, z ujemnym wywiadem przed- i okołoporodowym. W okresie noworodkowym nastąpił rozwój zapalenia opon i mózgu o etiologii HSV2 (opryszczka narządów płciowych) oraz rozwój padaczki poinfekcyjnej z ogniskowymi napadami motorycznymi i zaburzeniami świadomości. Operacyjna jaskra w lewym oku. Chłopiec w leczeniu padaczki wtórnej z rozpoznaniem porażenia czterokończynowego z regresją umysłową.

Terapia:

Po rozpoczęciu leczenia rehabilitacyjnego w wieku 2 miesięcy, dziecko ćwiczyło odruchową lokomocję Vojty. Po nasileniu się napadów padaczkowych i stopniowej oporności na leczenie, w wieku 16 miesięcy ustąpiła odruchowa lokomocja Vojty. Koncepcja NDT Bobath została wprowadzona w lutym 2019 r. Przy wstępnym badaniu dziecko płakało, bardziej widoczna spastyczność po prawej stronie. Prawa kończyna górna bez podparcia i chwytu.

Celem terapii jest zwiększenie samodzielności Dominika.

Dominik Holtán

Terapię wykonuje się z ortezą tułowia PCO, co pomaga Dominikowi i terapeucie w lepszej kontroli głowy, aktywacji mięśni brzucha i pleców do rdzenia oraz uwolnieniu kończyn górnych i dolnych do funkcji. Główną funkcją dla kończyn górnych jest podparcie dłoni z przenoszeniem środka ciężkości i możliwością zabawy. Wykonujemy również terapię stojąc przy podporze lub w pozycji odwodzącej, aby zapobiec zwichnięciu stawów biodrowych.

Pozycją siędząca bez ortezy PCO

Siedzenie bez ortezy tułowia (bez PCO)

Pozycją siędząca z ortezą PCO

Siedzenie z ortezą tułowia z podparciem kończyny górnej (z PCO)

Widzimy, że bez ortezy tułowia pojawia się znaczna kifoza na całym kręgosłupie, głowa jest zawieszona, kończyny górne z podparciem tylko na lewej kończynie, prawa zgięta w rotacji wewnętrznej. Po założeniu ortezy PCO, kifoza jest korygowana, głowa jest wyrównana, barki skierowane prawidłowo, kończyny górne zostają uwolnione do podparcia. Siedzenie jest bardziej stabilne.

Dominik Holtán

Stojąc z ortezą PCO widzimy lepszą kontrolę głowy, wyprostowanie tułowia, aktywną pracę tułowia, spłaszczenie kifozy, przeniesienie środka ciężkości na prawą stronę ciała.

W terapii z ortezą PCO stosujemy również ułożenie wysokiego kolana z przeniesieniem środka ciężkości na prawą stronę.

Do terapii włączamy również trening siłowy z przenoszeniem ciężaru